Ta bussen till Kalmar

Kalmar

Kalmar är en tätort vid i Smålandskusten i sydöstra Sverige. Kalmar blev universitetsstad 2010. Kalmar stad hade 36 392 invånare år 2010. Staden är Smålands tredje största tätort efter Jönköping och Växjö.

Staden har kontakt med omvärlden genom tåg (Kust till Kust och Stångådalsbanan), buss och flyg (Kalmar Airport). Ölandsbron och de anslutande lederna går igenom norra delen av staden. Till de moderna tiders sevärdheter hör Ölandsbron.

Bussanknytning

I Kalmar ankommer de regionala bussarna/fjärrbussarna till Kalmars centralstation.