Ta bussen till Västerås

Västerås

Västerås är en tätort i Västmanland samt centralort för Västerås kommun, residensstad för Västmanlands län och stiftsstad för Västerås stift. Västerås är Sveriges femte största tätort (2010).

Staden har historiskt varit en betydande industristad. Industrin är fortfarande betydande i Västerås men idag dominerar grafisk industri, data-, elektronikföretaghandel och kommunikationer.

Västerås har Nordens största insjöhamn. Bland ankommande gods märks mineraloljor, kol och koks samt järnskrot och järnlegeringar.


Bussanknytning

I Västerås ankommer de regionala bussarna/fjärrbussarna till Västerås centralstation.