Ta bussen till Örebro

Örebro

Örebro är en tätort vid Hjälmarens västra strand i Närke samt centralort i Örebro kommun och residensstad i Örebro län. Örebro är Sveriges sjätte största tätort med 107 038 invånare (2010).

Staden är en av de tätorter som har störst befolkningsökning i Sverige, under tidsperioden 2005–2010. Detta innebär att Örebro kommer att passera Västerås och bli Sveriges 5:e största tätort innan år 2015 om tillväxten fortsätter i samma takt.

I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet drabbades stadens näringsliv av en allvarlig kris till följd av sko- och kexindustrins nedläggningar. I och med detta slutar en epok i stadens historia, då Örebro varit känd som en "sko- och kexstad".

Bussanknytning

I Örebro ankommer de regionala bussarna/fjärrbussarna till Resecentrum, vilket är beläget vid Örebros centralstation.